Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Τους πολιτικούς αρχηγούς που δεν απολογούνται στον λαό για την ορθή ή όχι διαχείρηση της εξουσίας, στην αρχαιότητα τους λέγανε τύραννους.....


....και το πολίτευμα τυραννία.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:“Είμαστε οι καταλύτες της αλλαγής και όχι οι απολογητές της εξουσίας”

1). η κρατική εξουσία ασκείται από ένα μόνο άτομο. Αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη ή συμμετοχή και άλλων προσώπων στην κρατική εξουσία με πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα ρόλο. Σημαίνει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν άλλη αρμοδιότητα παρά να υλοποιούν τη θέληση του τυράννου χωρίς να την κρίνουν, χωρίς να αντιδρούν και χωρίς να την αποδοκιμάζουν. Τα πρόσωπα αυτά υποτάσσονται πλήρως στον τύραννο και δεν έχουν καν το δικαίωμα να υπακούουν και να υιοθετούν ως θέλησή τους τη θέληση του τυράννου.

2). Ο τύραννος είναι το ανώτατο όργανο του κράτους. Αυτό συνεπάγεται το γεγονός ότι ο τύραννος κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας δεν περιορίζεται από κανένα άλλο όργανο του κράτους, ούτε ελέγχεται από αυτό, ούτε λογοδοτεί, γιατί δεν έχει κανενός είδους ευθύνη για τις πράξεις του απέναντι οποιουδήποτε. Ο τύραννος δεσμεύεται στους τομείς δραστηριότητάς του που αυτός επιθυμεί. Μπορεί επομένως οποιαδήποτε στιγμή να άρει τους περιορισμούς που έθεσε στον εαυτό του
. (
livepedia)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ.

http://hellenicrevenge.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου